Välkommen till skoteralliansen i Dorotea kommun!

ÅRSMÖTE Fredag 28/4 kl 19:00

Ormsjö folketshus

Varmt välkommen!