LEDBEVIS

Om vi tillsammans skall lyckas med det fria skoteråkandet, utan tvingande pålagor från de centrala myndigheterna, behövs det att du köper det årliga ledbeviset.

ALTERNATIVET ÄR BETALLEDER

På flera platser införs betalleder. Det är inte bara kostsammare för den enskilde skoteråkaren, det innebär ofta även inskränkningar var man får köra.

JÄMFÖRELSE

KÖP DITT LEDBEVIS HOS DIN SKOTERKLUBB

30 kr går till SAIDK för teckande av kostnader för framtagande av ledbevis, kartor m m.

Adresser och telefon till skoterklubbarna finns under sidan Om SAIDK

FRIHET UNDER ANSVAR…..

….och tillgång till ett bra skoterledssystem utan skoterförbud.

Denna lösning innebär att delar av skoterledsfinansieringen sker utan införande av tvingande betalsystem.
Den bygger på ett frivilligt ledbevis och på stöd till de lokala skoterklubbarna som upprätthåller lederna.

FRIHETEN BEHÖVER DIG!