LEDSTATUS och VARNINGAR

Hoppas att ni har haft en bra sommar och LÄNGTAT TILL ATT DET SKA BLI ETT BRA SKOTERÅR  2020.
VI HOPPAS PÅ ETT BRA SKOTERVÄDER. ÄNTLIGEN KOMMER DET SNÖ!!!!!!!!

Vi kommer som vanligt att meddela då leder över sjöar och vattendrag är markerade.
Skoterledskartor finns att tillgå hos alla skoterklubbar i kommunen. Kontaktuppgifter till skoterklubbarna hittar du här.

Kontrollera alltid väderförhållanden samt övriga säkerhetsaspekter innan du åker iväg på tur.

Fjällsäkerhetsrådet »
Nationella snöskoterrådet »
Väder i Dorotea »

Vi hoppas på en fin  bra skotervinter 2020

Du är skyldig att ta reda på vilka Lokala trafikföreskrifter som gäller för snöskoter innan du ger dig iväg på din tur.

Du hittar gällande föreskrifter på Transportstyrelsens hemsida.
Välj sökkriterierna Kommun och Dorotea.
Trafikföreskrifter i Dorotea kommun »

Kom ihåg! På samtliga leder inom Dorotea kommun kör du alltid på egen risk

obs!!!!! obs!!! VARNING ISARNA ÄR FÖRÄDISKA I ÅR KÖR FÖRSIKTIGT OBS!!!!!  OBS!!!! .

AVATRÄSKOMRÅDET
Avaträsksjön – INGEN MARKERING

BORGAOMRÅDET
Raukasjö –            MARKERING
Sannaren –            MARKERING
Borgasjön –            MARKERING
Avasjön –              MARKERING
Stensjön –             MARKERING
Lill Gitssjön –          MARKERING
Nedre Daiman –     MARKERING
Övre Daiman –      MARKERING

DOROTEAOMRÅDET
Bergvattensjön     -MARKERAD
Lajksjön – INGEN MARKERING
Bellviksjön –          MARKERAD

ORMSJÖOMRÅDET
Ormsjön –       MARKERAD

RAJASTRANDSOMRÅDET
LillRajan –      Ingen markering
Laxsjöarna –  Ingen markering
Storselet –      Ingen markering
Storsjön,        Stora Trappbergssjön – Ingen markering
Aborrsjön –     Ingen markering
Småsjöarna – Ingen markering

RISBÄCKSOMRÅDET
StorArksjön                                            MARKERAT 
YtterRissjön –                                        MARKERAT
Svansjön –                                            MARKERAT
StorOxvattnet –                                     MARKERAT
Lomtjärnen, norr om Dabbnäsvägen –  MARKERAT
Rödingsjön, öster om YtterRissjön –     MARKERAT

STORBÄCKSOMRÅDET
StorArksjön –                                         MARKERAD
Gäddsjön –                                            MARKERAD

SVANABYOMRÅDET
Ullsjön –            MARKERAD
Sallsjön            MARKERAD
Lillsjön –           MARKERAD
Svanavattnet    MARKERAD
Eldsjön –          MARKERAD