LEDSTATUS och VARNINGAR

LEDSTATUS och VARNINGAR

 BCB 

Vi kommer som vanligt att meddela då leder över sjöar och vattendrag är markerade. Skoterleds kartor finns att tillgå hos alla skoterklubbar i kommunen. Kontaktuppgifter till skoterklubbarna hittar du här.

Kontrollera alltid väderförhållanden samt övriga säkerhetsaspekter innan du åker iväg på tur.

Fjällsäkerhetsrådet » Nationella snöskoterrådet » Väder i Dorotea »

VÅREN OCH SOMMAREN ÄR TYVÄRR HÄR NU. HA EN FIN SOMMAR OCH SÅ FÅR VI HOPPAS PÅ EN TIDING OCH SNÖRIK VINTER……..

 

 

Du är skyldig att ta reda på vilka Lokala trafikföreskrifter som gäller för snöskoter innan du ger dig iväg på din tur.

Du hittar gällande föreskrifter på Transportstyrelsens hemsida. Välj sökkriterierna Kommun och Dorotea. Trafikföreskrifter i Dorotea kommun »

TÄNK PÅ ATT ISARNA KAN VARA SVAGA TA DET FÖRSIKTIGT.

OBS !!!!!!! OBS!!!!  DET ÄR MYCKET VATTEN PÅ SJÖARNA TA DET FÖRSIKTIGT !!!!!!

 

LEDEN FRÅN CAMPINGEN I BORGAFJÄLL ÄR KÖRBAR. 

                                 MARKERINGAR ÖVER SJÖAR

   AVATRÄSKOMRÅDET          KÖR EFTER LEDERNA
Avaträsksjön –                                       INGEN MARKERING

BORGAOMRÅDET                 KÖR EFTER LEDERNA
Raukasjö –            
Sannaren –            
Borgasjön –                                                                   
Avasjön –                                                                            
Stensjön –                          
Lill Gitssjön –                      
Nedre Daiman –    
Övre Daiman –      

 

DOROTEAOMRÅDET             KÖR EFTER LEDERNA
Bergvattensjön                                                     
Lajksjön –                                                 
Bellviksjön –                                            

Lavsjön                                                         

     

ORMSJÖOMRÅDET                KÖR EFTER LEDERNA
Ormsjön –                                                 

 

RAJASTRANDSOMRÅDET    KÖR EFTER LEDERNA
LillRajan –                                                    
Laxsjöarna –                                                
Storselet –      

Storsjön,                                                       
Aborrsjön –     
Småsjöarna – 

Gäddsjön

 

RISBÄCKSOMRÅDET            KÖR EFTER LEDERNA
StorArksjön                                               
YtterRissjön –                                                             
Svansjön –                                                       
StorOxvattnet –                                        

Rödingsjön, öster om YtterRissjön –       

 

STORBÄCKSOMRÅDET       KÖR EFTER LEDERNA
StorArksjön –                                         
                                           

 

SVANABYOMRÅDET            KÖR EFTER LEDERNA
Ullsjön –                                                  
Sallsjön                                                  
Lillsjön –                                               

Svanavattnet                                         
Eldsjön –